otworzyć się


otworzyć się
Otworzyły się komuś oczy (na coś) «ktoś poznał, uświadomił sobie coś»: Na początku nie byłem przeciwnikiem tego filmu, bo być może go nie zrozumiałem. Dopiero po trzecim obejrzeniu otworzyły mi się oczy. J. S. Mac, Amway.
Klapka się komuś otworzyła zob. klapka 1.
Niebo się otworzyło zob. niebo 6.
Nóż się (komuś) w kieszeni otwiera zob. nóż 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • otworzyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. otwierać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}nie mieć do kogo ust [gęby] otworzyć; nie otworzyć gęby; nie otworzyć ust {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otwierać się – otworzyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mieć zdolność do odmykania się; odmykać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Drzwi otwierały się z trudem. Spadochron nie otworzył się. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otworzyć — dk VIb, otworzyćrzę, otworzyćrzysz, otwórz, otworzyćrzył (otworzyćwarł), otworzyćrzony a. otwarty otwierać ndk I, otworzyćam, otworzyćasz, otworzyćają, otworzyćaj, otworzyćany 1. «odemknąć coś zamkniętego przez przekręcenie sprężyny zamka,… …   Słownik języka polskiego

  • otworzyć [rozdziawić] gębę — {{/stl 13}}{{stl 33}} wpaść w podziw, zdziwić się, zdumieć się :{{/stl 33}}{{stl 10}}Otworzył, rozdziawił gębę, jak to usłyszał. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otworzyć usta — {{/stl 13}}{{stl 7}} odezwać się, powiedzieć coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}No, w końcu otworzyłeś usta, już myślałem, że się obraziłeś na dobre. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otworzyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}oczy {{/stl 13}}{{stl 8}}{na coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} uprzytomnić coś komuś; udowodnić komuś, że się mylił; ukazać mu rzeczywisty obraz sytuacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dopiero przeczytanie „Archipelagu Gułag”… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otworzyć [rozewrzeć, rozedrzeć, rozpuścić] gębę [i syn.] ( — otworzyć [rozewrzeć, rozedrzeć, rozpuścić] gębę [i syn.] ({{/stl 13}}{{stl 8}}{na kogoś}{{/stl 8}}) {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zacząć krzyczeć na kogoś w sposób ordynarny, wulgarny, awanturować się z kimś, używając wyzwisk i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otworzyć — 1. Nie mieć do kogo ust, pot. gęby otworzyć «nie ma w pobliżu nikogo, z kim można porozmawiać»: Nie było do kogo ust otworzyć. Powinowaci i znajomi byli poruszeni, zatroskani, ale trzymali się z daleka. M. Ławrynowicz, Diabeł. 2. Nie otworzyć ust …   Słownik frazeologiczny

  • pootwierać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o większej liczbie czegoś: otworzyć się, zostać otwartym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Okna pootwierały się w czasie burzy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzaskiwać się – zatrzasnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zamykać się gwałtownie, z trzaskiem; zamykać się automatycznie, na zatrzask : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wieko skrzyni zatrzasnęło się z hukiem. Chciał wrócić do środka, lecz drzwi się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień